Veelgestelde vragen

Het “administratief” beëindigen van een mensenleven is en blijft een vervelende zaak waar een heleboel emoties aan te pas komen. Daarom ontvangt iedere familie van ons na de uitvaart een infogids met daarin heel wat informatie over de administratieve gevolgen wanneer iemand overlijdt.

Uiteraard kunnen wij u als bezoeker ook zo een gratis gids bezorgen.

 

Hieronder vindt u een overzicht van enkele veelgestelde vragen.

Bij melding van het overlijden worden de bankrekening van de overledene en de gezamenlijke rekeningen van de echtgenoten onmiddellijk geblokkeerd. De begrafeniskosten en de kosten van de laatste ziekte kunnen echter altijd betaald worden mits voorlegging van de facturen.

Om de rekeningen te deblokkeren dient u een attest van erfopvolging op te vragen via het registratiekantoor van uw woonplaats. Bestaat er een huwelijkscontract of testament, dan zal de notaris een akte van erfopvolging opstellen voor de deblokkering van de rekeningen.

Neen, dit is niet verplicht. Het is wel aangewezen bij een aangifte met onroerende goederen dit wel te doen, daar eigendomstitels van eigenaar veranderen.

Iedere gemeente heeft een eigen reglement voor hun begraafplaats. Zo kan het best dat dit in de ene gemeente wel mag en in een andere gemeente niet. Meestal moet dit worden voorzien bij de partner die het eerst overlijdt. Vraag het ons, wij zullen u helpen.

Hier speelt enkel de soepelheid van de uitvaartverzorger een rol.

Indien u zo uw verlies beter kan verwerken, moet u dat gewoon melden.

Neen, de familie maakt zelf de keuze of hij/zij één of meerdere dagen thuis blijft.

Bij opbaring van de overledene thuis voor langere tijd moeten er wel specifieke maatregelen getroffen worden. (balseming/thanatopraxie)

Men zou denken dat een crematie beterkoop is dan een traditionele begrafenis.

Inderdaad: een crematie op zich is niet zo duur. Maar er komt meer bij kijken: de urne, bijzetting of begraving met eventuele concessie, eventueel kleine urnenveldsteen, de extra uren van het personeel en extra verplaatsingen.

Maar dit alles weegt in prijs meestal niet op tegen een groot grafmonument bij een traditionele begraving.

Dit is een vraag die veel mensen bezighoudt en waar veel spannende verhalen over bestaan. In principe bepaalt uzelf de prijs van een uitvaart. Iedere uitvaartondernemer heeft een aantal vaste tarieven en kosten die iedereen betaalt, ongeacht hoe groot of klein de uitvaart is. Deze tarieven liggen min of meer op hetzelfde niveau, afhankelijk welke service er wordt geleverd. De verschillende “variabelen”; welke kist, welk rouwdrukwerk (en hoeveel), een crematie, de koffietafel (en hoeveel), de grafsteen en bloemen bepalen de uiteindelijke prijs. Deze keuzes heeft uzelf volledig in de hand en u mag er ten alle tijden naar vragen.

Als uitvaartondernemer zien wij het wel als onze taak al deze kosten te verzamelen en te betalen. Het is niet prettig voor u als uzelf al deze instanties moet afgaan en/of betalen. Zo kan u achteraf ook een overzichtelijk factuur afleveren aan de registratie voor successierechten. Dit maakt het toch een stuk makkelijker.

Vanaf 1 juli 2004 kan u de as of een gedeelte van de as van familieleden in de eerste graad mee naar huis nemen. Voor alle duidelijkheid, het gaat om de as van uw kinderen, ouders, echtgeno(o)t(e), adoptieve kinderen, adoptieouders, broers en zussen. Hiervoor dient u een modelverklaring in te vullen.

De afgifte van de as zal door de begrafenisondernemer gebeuren.

Ja er zijn beslist mensen die dit doen. Het gebeurt steeds meer. Het inwinnen van informatie op voorhand is nooit onverstandig. Er zijn geen geheimen, vraag gerust wat in u opkomt. De huidige generatie zal dit steeds meer gaan doen. De mensen die deze stap maken zullen zeker niet voor verrassingen komen te staan. U kan zelfs een verzekering afsluiten via ons bij Corona Direct.

Ja, er is hieromtrent geen enkele beperking. De familie duidt zelf een ondernemer aan waarvan zij vindt dat die het best hun wensen kan vervullen. Veelvuldig verzorgen wij uitvaarten buiten de gemeentes waar onze funeraria zijn. De tijd waarin we leven brengt met zich mee dat de mensen mondiger zijn, men kiest bewuster met wie men samenwerkt. Men vraagt een bepaalde stijl, hoge kwaliteit en een open communicatie. Men vraagt een begrafenisondernemer die is meegegaan in zijn tijd.

Indien u nog vragen heeft, kan u ons steeds contacteren – info@hansen-uitvaartzorg.be