Voorafregeling en Nazorg

In de loop der jaren is de taboesfeer rond de dood aan het verdwijnen en denkt men er meer aan om zijn of haar uitvaart op voorhand te regelen. Voor sommigen kan dit misschien raar klinken, maar als we naar de ons omliggende landen kijken is dit een normaal iets. Wij merken dat steeds meer mensen hun begrafenis op voorhand willen regelen, zoals hij of zij dit wil. Deels om de nabestaanden wat te sparen en om zeker te zijn dat alles uitgevoerd zal worden volgens hun wensen.

Voorafregeling

U kan de wensen voor uw eigen begrafenis of uitvaart op voorhand te kennen geven bij ons in het uitvaartcentrum. Wij zorgen dan dat dit mooi op papier komt te staan. We stellen dit document op in 4 exemplaren, 1 om te bewaren door ons en 3 om aan familie of vertrouwenspersonen te geven.

Voorafregeling met koopsom/spaarplan:

U kan uw uitvaartwensen ook regelen en op voorhand betalen. Hiervoor werken we samen met Corona Direct. Zij staan garant voor de latere uitbetaling en een indekking tegen een eventuele meerprijs door indexaanpassing.

 

U kan het bedrag in één keer betalen en dan spreekt men over een koopsom. Dit geeft u onmiddellijk de garantie dat het bedrag onmiddellijk wordt uitgekeerd bij een eventueel overlijden.

Indien u het via maandelijkse afbetaling wenst te doen, spreekt men over een spaarplan. Niet iedereen heeft het geld voor een uitvaart zomaar klaarliggen. Voor een kleine maandelijkse bijdrage dekt u de begrafeniskosten voor u en uw gezin.

 

Door voor één van deze 2 opties te kiezen bespaart u uzelf en uw nabestaanden voor een eventuele financiële schok na een overlijden. Dit is ook de reden dat steeds meer personen voor deze formules kiezen. In Nederland hebben vele mensen vanaf hun geboorte een uitvaartpolis.

Nazorg

Nazorg

Wij weten maar al te goed dat er na een uitvaart nog heel wat geregeld moet worden. Ook dan kan u nog op ons blijven rekenen. Het verdriet dat een overlijden met zich meebrengt kunnen wij voor u helaas niet wegnemen, maar bij al de rest kunnen we u wel helpen.